تولید - محصول

  • Aerogel Insulation Felt

    نمد عایق ایروژل

    نمد عایق ایروژل نرم، آبگریز، پایدار در دمای بالا، نسوز، مواد عایق مقاوم در برابر آتش است، از مواد ریز متخلخل و مواد فیبر معدنی ساخته شده است.

  • Microporous Insulation Board

    تخته عایق میکرو متخلخل

    تخته میکرو متخلخل با تکنولوژی خاصی با استفاده از مواد اولیه مختلف ساخته شده است، هدایت حرارتی کمتر از هوای ثابت تحت فشار اتمسفر است.